Програма

Програма

Програмата по която ще се проведе симпозиумът:

30.03.2024 г.

Гранд-хотел
„Рига“
РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ПОСЕТИТЕЛИ 
08:30 - 14:00 Ч.

Зала 1
Сесия 1 - Обща хирургия

Модератори: проф. д-р К. Драганов, дмн., д-р Ц. Йоцов, дм
09:30 – 09:40 ч.
Ятрогенни лезии на екстрахепаталните жлъчни пътища – две опции за решаване на проблема 

Драганов К.1, П. Карагьозов2, А.Петреска1, Д. Русенов1, E. Даскалова1, А. Стилянова1, Е.Стоянова1, Д. Коемджиев2
1. Клиника по Чернодробна, жлъчна, панкреатична и обща хирургия
2. Отделение по Интервенционална гастроентерология, Втора вътрешна клиника
Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ „Токуда“ – София

09:40 – 09:50 ч. 
Флуоресцентна холангиография – оптимална доза и време на инжектиране предоперативно

Йоцов Ц.1, П.Каменова1, А.Вричева1, Ив. Йоцов1 , М. Караманлиев2, Д. Димитров2
1. Отделение по Хирургия, УМБАЛ „МЕДИКА РУСЕ“
2. Клиника по Онкохирургия, УМБАЛ "Д-р Г. Странски" - Плевен, Медицински университет – Плевен 

09:50 – 10:00 ч. 
Терапевтично поведение при пациенти с остър холецистит, усложнен с билио-дигестивни фистули и билиарен илеус

Чаушев Д.
Втора Клиника по Хирургия, УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна
Медицински университет - Варна

10:00 – 10:10 ч.
Диагностика и лечение на острия холецистит, усложнен с билиарен перитонит

Ников Хр.
Втора Клиника по Хирургия, УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна
Медицински университет - Варна

10:10- 10:20 ч. 
Ехо-ендоскопски билиарен дренаж – показания и поведение. Нашият опит

Коемджиев Д.1, П. Карагьозов1, К. Драганов2, Н. Шумка1
1. Клиника по Гастроентерология;
2. Клиника по Жлъчно-чернодробна панкреатична и обща хирургия, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ „Токуда“ – гр. София.

10:20 – 10:30 ч. 
Роботизирана панкреатодуоденална резекция-начални резултати

Костов Г.1, Р. Димов1, В. Маринов2
1. Катедра “Специална хирургия” , Медицински факултет, Медицински университет – Пловдив; Клиника по Хирургия, УМБАЛ‘ „Каспела“, Пловдив
2. Катедра „Пропедевтика на хирургичните болести‘, Медицински факултет, Медицински университет – Пловдив; Клиника по Хирургия, УМБАЛ „Каспела“, Пловдив 

10:30 – 10:40 ч. 
Модифицирана панкреатична анастомоза при панкреатодуоденални резекции

Тричков Цв.1, Р. Костадинов1, В. Михайлов1, В. Сираков1, В. Мелников1, Ст. Мърваков1, И. Иванов1, Е. Еюпов1, Е. Груда2, Ст. Добрев2, Н. Владов1
1 Клиника по Чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология, Военномедицинска академия - София
2 Клиника по Анестезиология и интензивно лечение, Военномедицинска академия - София

10:40– 10:50 ч. 
Ролята на първична отворена некректомия в лечението на инфектиран некротичен панкреатит

Милчев А.1, К. Кьосев1, В. Иванов1, П. Димитров1, Р. Гледжарска2
1. Клиника Втора Коремна Хирургия, Военномедицинска Академия-София;
2. Клиника по Гастроентерология, Военномедицинска Академия-София.

10:50– 11:00 ч. 
Дискусия
Сесия 2 - Обща хирургия

Модератори: проф. д-р Д. Димитров, дм., доц. д-р Св. Маслянков, дм
11:30 – 11:40 ч. 
Усложнения след онкопластична хирургия при карцином на гърдата

Маслянков С., И. Митева, В. Павлов, А. Арабаджиев, М. Соколов, Ц. Попов
Клиника по Хирургия „Проф. д-р Александър Станишев“,
УМБАЛ „Александровска“, София

11:40 – 11:50 ч. 
Спазват ли се стандратите за диагностика и лечение на рака на гърдата в България

Петрова И.1, Д. Димитров1, М. Шошкова1, Д. Бойчев2, Ц. Йоцов3, М. Караманлиев1
1. Клиника по Онкологична хирургия, УМБАЛ „Д-р Георги Странски“; Медицински университет – Плевен
2. Sqilline България, София
3. Факултет „Обществено здраве и здравни грижи“, Русенски университет „Ангел Кънчев", УМБАЛ „МЕДИКА РУСЕ“

11:50– 12:00 ч. 
Комбинация от два локализационни метода за извършване на съхраняваща гърдата операция по повод мултифокален и непалпируем рак на гърдата след проведена неоадювантна химиотерапия

Иванов В.1, Р. Димов2
1. Медицински симулационен и обучителен център, Научноизследователски институт на Медицински университет – Пловдив; Катедра по хирургия, УМБАЛ „Каспела“ - Пловдив
2. Катедра "Специална хирургия", Медицински университет – Пловдив

12:00 – 12:10 ч. 
Проучване ролята на обратното аксиларно маркиране при пациентки подложени на сентинелна аксиларна лимфна биопсия пo повод на карцином на млечната жлеза – начални резултати

Шошкова М.1, М. Караманлиев1, И. Петрова1, Ц. Йоцов1,2, Й. Иванов1, Д. Димитров1
1. Факултет „Медицина“, Медицински Университет – Плевен; Клиника по онкологична хирургия, УМБАЛ Георги Странски“– Плевен
2. УМБАЛ „МЕДИКА РУСЕ“

12:10 – 12:20 ч. 
Серумни нива на Semaphorin 4C – потенциален диагностичен и прогностичен биомаркер при карцином на гърдата

Попов Ц.1,2, С. Маслянков1,2, А. Арабаджиев1,2, М. Соколов1,2, С. Михайлова Кандиларова1,3
1 Медицински университет – София
2 Клиника по хирургия „Проф. д-р Александър Станишев“,  УМБАЛ „Александровска“ - София
3 Клиника по клинична имунология с банка за стволови клетки,  УМБАЛ „Александровска“- София 

12:20 - 12:30 ч.
Роля на роботизираната хирургия при лимфната дисекция на стомашен карцином

Иванов С.1,  Г. Костов1,2, Р. Димов1,2
1. Клиника по хирургия, УМБАЛ „Каспела“, Пловдив;
2. Медицински Университет Пловдив

12:30 - 12:40 ч.
Проследяване и лечение на пациенти след бариатрична хирургия

Тончев П.
Медицински университет - Плевен

12:40- 12:50 ч.
Петте най-важни онкологични скрининга, които трябва да бъдат на вашия радар през 2024 година

Амири С.1, Н. Цоневски1, Г. Байчев1, В. Йорданов1, С. Златев2
1. Клиника „Гръдна хирургия“, ВМА-София;
2. МУ-Варна.

12:50 - 13:00 ч.
Pseudomyxoma peritonei - стар термин с ново клинично значениe

Поповска С.
Катедра “Патологоанатомия“, Медицински университет – Плевен

Сесия 3

Модератори: проф. д-р С. Илиев, дм, проф. д-р Р. Димов, дм
14:00 – 14:10 ч .
Роботизирана лява и дясна хемиколектомия - екстра - или интракорпорална анастомоза

Кормов С.1, Г. Костов2, Р. Димов2, В. Маринов3
1. Клиника по Хирургия, УМБАЛ „Каспела"- Пловдив
2. Катедра „Специална хирургия”, Медицински факултет, Медицински университет – Пловдив; Клиника по Хирургия, УМБАЛ „Каспела“ - Пловдив
3. Катедра „Пропедевтика на хирургичните болести”, Медицински факултет, Медицински университет – Пловдив; Клиника по Хирургия, УМБАЛ „Каспела“- Пловдив 

14:10 – 14:20 ч. 
Приложение на имунофлуоресценцията в роботизираната колоректална хирургия

Джалов Н.1, Г. Костов2,  Р. Димов2, В. Маринов3
1. Клиника по Хирургия,УМБАЛ „Каспела“- Пловдив
2. Катедра „Специална хирургия‘‘, Медицински факултет, Медицински университет – Пловдив; Клиника по Хирургия, УМБАЛ „Каспела“- Пловдив
3. Катедра „Пропедевтика на хирургичните болести‘‘, Медицински факултет, Медицински университет – Пловдив; Клиника по Хирургия, УМБАЛ „Каспела“- Пловдив 

14:20 – 14:30 ч. 
Ниво на лигиране на IMA при карцином на сигмоидното черво и ректум. Нашият опит и преглед на литературата

Коцева Е.,  Ц. Ангелова, К. Андре, И. Живков, Г. Гърбев
УПМБАЛ „Св. Йоан Кръстител“ – София.

14:30 – 14:40 ч. 
Лапароскопска тотална мезоколична ексцизия при лапароскопска дясна хемиколектомия

Андре К., А. Ангелова, Е. Коцева, И. Живков, Г. Гърбев
Клиника по Обща и ендоскопска хирургия,
Университетска Първа МБАЛ Св. Йоан Кръстител”- София 

14:40 – 14:50 ч. 
Влиянието от завършването на EAGLE проучването и стартиране на EAGLE 2

Караманлиев М.Клиника по онкологична хирургия, УМБАЛ „Д-р Георги Странски“,
Катедра „Пропедевтика на хирургическите болести“, Факултет Медицина, Медицински университет – Плевен.

14:50 – 15:00 ч.
Онкологична радикалност при колоректален карцином в условията на чревна непроходимост – мит или реалност

проф. Илиев С., П. Владова
Медицински университет – Плевен, Отделение по Колопроктология и гнойно-септична хирургия УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ – Плевен

15:00 – 15:10 ч.
Приложението на ERAS протоколите в спешната колоректална хирургия

Димитров В.1, Ристовски Ив.1
Отделение по Колопроктология и гнойно-септична хирургия УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ – Плевен

15:10 – 15:20 ч.
Кървене от долен ГИТ. Диагностично-терапевтична стратегия

Ахмедов Д., Ф. Габърски, В. Великов, В. Божков 
Втора Клиника по Хирургия, УМБАЛ „Св. Марина“– Варна,
Медицински университет - Варна

15:20 – 15:30 ч.
Дискусия
Сесия 4

Модератори: проф. д-р Г. Гърбев, дм, д-р М. Караманлиев, дм, д-р Хр. Георгиев
16:00 – 16:10 ч. 
Синдром на Ogilvie (остра псевдообструкция на колона) : представяне на (2) два случая и кратко ревю на съвременната литература по темата

Теменугов И., М. Имирски, А. Субасис, Р. Дончев
Клиника по Обща хирургия, МБАЛ „Св. Каридад“ – Пловдив

16:10 – 16:20 ч.
Особености на острия апендицит при възрастни пациенти

Габърски Ф., В. Великов, Д. Ахмедов, Пл. Чернополски.
Втора Клиника по Хирургия, УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна
Медицински университет – Варна

16:20 – 16:30 ч. 
Тромбоза на vena portae и vena mesenterica superior при пациент без цироза, провеждащ химиотерапия по повод колоректален карцином след извършена предна резекция на ректум

Нейков В.1, Е. Филипов1, Цв. Иванов1, Цв. Райчева1, Д. Георгиев1, М. Василев2, В. Генов2, Т. Делийски1 
1. Клиника по Обща и онкологична хирургия, МБАЛ „Сърце и мозък“- Плевен
2. Отделение по Анестезиология и интензивно лечение, МБАЛ „Сърце и мозък“- Плевен

16:30 – 16:40 ч. 
Предимства на роботизираната хирургия в лечението на ниски ректални карциноми – видео презентация

Караманлиев М., М. Шошкова, Й. Иванов, И. Петрова, Д. Димитров
Клиника по Онкологична хирургия, УМБАЛ „Д-р Георги Странски“- Плевен
Медицински университет – Плевен 

16:40 – 16:50 ч.
Робот-асистирана ретромускулна херниопластика с протезно платно – инициален опит

Христов Х., В. Нейков, А.Тайфур, Е. Филипов, Д. Георгиев, И. Фидошев, Ц. Иванов
Клиника по Обща хирургия, МБАЛ „Сърце и Мозък“ – Плевен

16:50 – 17:00 ч. 
Хирургични заболявания на слезката

Великов В., Ф. Габърски, Д. Ахмедов, Р. Маджов  
Втора Клиника по Хирургия, УМБАЛ „Света Марина“ – Варна
Медицински университет – Варна

17:00 - 17:10 ч.
Лапароскопско лечение за херния на Моргани при възрастни: клиничен случай

Иванов В., П. Димитров, А. Милчев, проф. К. Кьосев
Втора Клиника по Коремна Хирургия, Военномедицинска Академия - София

17:10 - 17:20 ч.
Остър панкреатит при възрастни пациенти

Стефанов Я.
Втора Клиника по Хирургия, УМБАЛ „Света Марина“ – Варна

17:20 - 17:30 ч.
Стратифициране на риска при лапароскопски чернодробни резекции: обзор на наличните скали и валидиране с българска кохорта от пациенти

Костадинов Р., И. Иванов, В. Михайлов, Цв. Тричков, С. Мърваков, В. Сираков, Е. Еюпов, Н. Владов
Клиника по Чернодробно - панкреатична хирургия и трансплантология, Военномедицинска академия - София

17:30 - 17:40 ч.
Лечение на анастомотични аневризми след реконструкции в аорто – илиачния и феморо - поплитеалния сегмент

Георгиев И., Хр. Георгиев
Отделение по Съдова хирургия, УМБАЛ „МЕДИКА РУСЕ“

17:40 - 17:50 ч.
Оперативно лечение на пациенти с аневризми на абдоминална аорта и феморални артерии

Георгиев Хр., Ставров Ат.,    
Отделение по Съдова хирургия, УМБАЛ „МЕДИКА РУСЕ“

17:50 - 18:00 ч.
EVAR – съвременно решение за лечение на аневризми в аорто-илиачен сегмент 

Георгиев Хр., Кр. Йорданова, И. Георгиев, Ат. Ставров   
Отделение по Съдова хирургия, УМБАЛ „МЕДИКА РУСЕ“

30.03.2024 г.

Гранд-хотел
„Рига“, зала №2

Сесия 1 - Детска хирургия

Модератори: проф. д-р П. Стефанова, дм, prof. Tutku Soyer, MD, PhD
09:30 – 10:00 ч.
Treatment of recurrent tracheoesophageal fistua in children with esophageal atresia

Begüm Pişiren, Özlem Boybeyi, Tutku Soyer
Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Ankara, Turkiye.

10:00 – 10:15 ч.
Thorocoscopic correction of esophageal atresia in newborns

Ergashev B.B., Ikhtiyorov T.V., Mahmudov N. K.
Republican Perinatal Center Tashkent, Uzbekistan.

10:15 – 10:30 ч.
Congenital Diaphragmatic Hernia 

Spataru R.
Marie Curie, Children's Clinic, Bucharest, Romania

10:30 – 10:40 ч.
Усложнения след поставен пъпен катетър

Итова Т.
Отделение по Неонатология, УМБАЛ „МЕДИКА РУСЕ“

10:40– 10:50 ч.
Хирургично лечение на гранулом на пъпа при новородени

Дачев Д., Ст. Лупанов, П. Стефанова, Св. Иванова
Катедра по Пропедевтика на хирургическите болести, Медицински факултет, Медицински университет - Пловдив
Секция по Детска хирургия, Катедра по Сестрински грижи, Факултет по Обществено здраве, Медицински университет - Пловдив

10:50– 11:00 ч.
Необичаен случай на дубликатура на ректума

Маврев Н., Е. Мошеков, Д. Дачев, И. Кирев
Клиника по Детска хирургия, УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД

Сесия 2 - Детска хирургия

Модератори: prof. Ergashev, MD, PhD, проф. д-р П. Стефанова, дм
11:30 – 12:00 ч.
Laparoscopic treatment of congetinal duodental obstruction in infants

ERGASHEV B.B., HAMROYEV U. A.
REPUBLICAN PERINATAL CENTER TASHKENT PEDIATRIC MEDICAL INSTITUTE TASHKENT, UZBEKISTAN

12:00 – 12:30 ч.
Comparison of laparoscopic transfacial knot tying and open repair of morgagni hernia

Tunç Tıglı, Ozlem Boybeyi, Tutku Soyer
Hacettepe University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Ankara, Turkiye

12:30– 12:40 ч.
Случай на кърмаче с URACHUS PERSISTENS

Кирев И., Д. Дачев, В.Ташев, П. Стефанова
Клиника по Детска Хирургия, УМБАЛ „Св. Георги“ Пловдив

12:40 – 12:50 ч.
Петгодишен опит в лечението на тънкочревна атрезия

Толекова Н.1,  П. Мутафчиева- Спасова1, Н. Атанасова1, М. Димитров1, Н. Картулев1,  П. Христова2, Цв. Георгиев1
1. Клиника по Детска хирургия, УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“ 
2. Клиника по Интензивно лечение при деца, УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“

12:50 - 13:00 ч.
Development of Allergy Services in Uzbekistan. Ways to solve the problems of allergy in adults and children

Yuldashov I.R.
Department of Allergology, Clinical Immunology and Microbiology, Tashkent Pediatric Institute,
Department of Allergology of Clinical Immunology of Tashkent Medical Academy Nursing on the basis of the RNSAC; Chilinzar Тechnical School of Public Health „ABU ALI IBN SINO“, Tashkent

Сесия 3
Модератори: д-р Н. Толекова, дм, д-р Д. Дачев
14:00 – 14:10 ч.
Full-thickness rectal biopsies in diagnosis of hirchsprung’s disease: 13 years of experience of a single center

Neslihan Gülçin, Furkan Ersoy, Gürkan Erkoç, Ali İhsan Anadolulu, Meltem Çağlar Oskaylı, Sıdıka Şeyma Özkanlı*, Çiğdem Ulukaya Durakbaşa
Department of Pediatric Surgery and Pathology*, Istanbul Medeniyet University Faculty of Medicine, Istanbul, Türkiye

14:10 – 14:20 ч.
An easily applicable and readily available radio-opaque marker for cross-table radiographies in anorectal malformations

Ali İhsan Anadolulu, Gürkan Erkoç, Gökçe Akyol, Büşra Erdoğan, Neslihan Gülçin, Çiğdem Ulukaya Durakbaşa
Department of Pediatric Surgery, Istanbul Medeniyet University Faculty of Medicine

14:20 – 14:30 ч.
Парадуоденални хернии – рядка причина за илеус при деца

Толекова Н., В. Нансенова, Я. Пъхнев, Н. Вълчев, Е. Рангелов, Х. Шивачев
Клиника по Детска хирургия УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“

14:30 - 14:40 ч.
Перкутанна ендоскопска (ендоскопски - асистирана) гастростомия при деца

Янков И. 1, И. Кирев2,  Д. Митковски2,  Д. Дачев2, С. Лупанов2
1. Клиника по Педиатрия и генетични заболявания. УМБАЛ „Св. Георги“ - Пловдив,
2. Клиника по Детска хирургия, УМБАЛ „Св. Георги" - Пловдив

14:40 – 14:50 ч.
Миниинвазивни хирургични методи при лечението на недесцендирал, непалпируем тестис в детска възраст

Рангелов Е., Н. Толекова, В. Нансенова, Зл. Пешева, Хр. Шивачев
Клиника по Детска хирургия, УМБАЛСМ Н.И. Пирогов”- София

14:50 – 15:00 ч.
Хирургични заболявания на слезката в детска възраст

Вълчев Н., Е. Рангелов, Ст. Стоилов, В. Нансенова, А. Тенев, Р. Плачкова, Д. Кофинова, Х. Шивачев
Клиника по Детска хирургия, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ – София

15:00 – 15:10 ч.
Миниинвазивно оперативно лечение на Pectus excavatum при подрастващи – 9 - годишен опит

Антонова. Здр., Н. Картулев,  Я. Пъхнев, А. Влахова,  Ст. Сопотенски,  В. Опаранова, В. Кисимова,  П. Христова, Б. Младенов, Ал. Червеняков, Хр. Шивачев
Клиника по Детска хирургия, УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” – София

15:10 – 15:20 ч.
Клиничен случай при 17 - годишен пациент с псевдохематохезия и бийтурия

Клингова М., Е. Рангелов, Ст. Станев, Г. Иванов, З. Пешева, Д. Кофинова, Хр. Шивачев 
Клиника по Детска хирургия, УМБАЛСМ Н.И. Пирогов” – София

15:20 - 15:30
Бронхсхоскопска обтурация на бронхоплеврална фистула след белодробна хирургия в детска възраст

Картулев Н. 1, Здр. Антонова1, Я. Пъхнев1, Н. Толекова1, А. Влахова1, В. Опаранова1, Б. Младенов2
В. Кисимова2, Пл. Христова2, Хр. Шивачев1
1. Клиника по Детска хирургия УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ - София
2. Клиника по Интензивно лечение при деца УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“- София

Сесия 4 - Пластична хирургия

Модератори: проф. д-р О. Хаджийски, дмн, доц. д-р Н. Янев, дмн
16:00– 16:10 ч.
Свободната кожна автотрансплантация - основен оперативен метод при лечение на дълбоки изгаряния

Хаджийски О. 1,2, Ж. Димитров1, Н. Тютюнджиев1, К. Тонев1,2, П.Бонев1,2
1. Отделение по Пластично-възстановителна и естетична хирургия, УМБАЛ „МЕДИКА РУСЕ“
2. Факултет по Обществено здраве и здравни грижи, Русенски университет “Ангел Кънчев”

16:10– 16:20 ч.
3D моделирани и навигирани функционални реконструкции при комплексни мандибуларни дефекти

Янев Н.1, Ц. Трендафилов1, П. Петров1, Е. Иванова2
1. Отделение по Лицево-челюстна хирургия, УМБАЛ „МЕДИКА РУСЕ“,
2. Отделение по Анестезиология и интензивно лечение, УМБАЛ „МЕДИКА РУСЕ“

16:20 – 16:30 ч.
Клиничен подход при рецидивен, масивен базоцелуларен карцином на шията при пациент с горлин голц синдром авансирал след мултимодална терапия.

Петров П.1, Цв. Трендафилов1, Х.Милев2, Н. Янев1
1. Отделение по Лицево-челюстна хирургия, УМБАЛ „МЕДИКА РУСЕ“,
2. Отделение по Патоанатомия, УМБАЛ „МЕДИКА РУСЕ“

16:30 - 16:40 ч.
Редукционна мамапластика с горно медиално жлезно ламбо 

Димитров Ж. 1, О. Хаджийски 1,2, Н. Тютюнджиев1, К. Тонев1,2, П. Бонев1,2
1 Отделение по Пластично-възстановителна и естетична хирургия, УМБАЛ „МЕДИКА РУСЕ“
2 Факултет по Обществено здраве и здравни грижи, Русенски Университет „Ангел Кънчев”

16:40 - 16:50 ч.
Късни резултати при субоптимално лечение или изгаряния при деца

Тонев К.
Отделение по Пластично - възстановителна и естетична хирургия, УМБАЛ „МЕДИКА РУСЕ“
Факултет по Обществено здраве и здравни грижи, Русенски университет Ангел Кънчев”

16:50 - 17:00 ч.
Обзор на често използвани педикулирани и свободни ламба в реконструктивната хирургия

Бонев П.1,2, К. Тонев1,2, О. Хаджийски1,21. Отделение по Пластично - възстановителна и естетична хирургия, УМБАЛ „МЕДИКА РУСЕ“
2. Русенски университет Ангел Кънчев”, Факултет по Обществено здраве и здравни грижи.

17:00 - 17:10 ч.
Онкопластичен подход при лечение на кожните епителни тумори е областта на скалпа

Бонев П.
Отделение по Пластично-възстановителна и естетична хирургия, УМБАЛ „МЕДИКА РУСЕ“
Факултет по Обществено здраве и здравни грижи, Русенски университет Ангел Кънчев”

17:10 - 17:20 ч.
Обширен липоматозен тумор в ранна детска възраст - клиничен подход и предизвикателства 

Трендафилов Ц.1, П. Петров1, Т. Граматиков2, Н. Янев1
1. Отделение по Лицево - челюстна хирургия, УМБАЛ „МЕДИКА РУСЕ“,
2. Отделение по Анестезиология и интензивно лечение, УМБАЛ „МЕДИКА РУСЕ“

17:20– 17:30 ч.
Реконструкция на долен клепач по метода Hughes

Георгиев Ст., А. Истаткова
УМБАЛ „ Канев“ - Русе

17:30– 17:40 ч.
Рядка вариация в произхода на лингвалната артерия: ductus thyro - linguo - laryngealis

Божикова Е., Ст. Новаков, Н. Узунов
УМБАЛ „МЕДИКА РУСЕ“

17:40– 17:50 ч.
ДИСКУСИЯ

30.03.2024 г.

Гранд-хотел
„Рига“, зала №3

Сесия 1
Модератори: проф. д-р Л. Стоков, дм, д-р К. Ибрахимов
10:00 - 10:10 ч.
Лапароендоскопска трансперитонеална нефректомия: „техника с два прозореца“ и en bloc прекъсване на бъбречния хилус чрез налагане на автоматичен съдов шев с ендоскопски ушивател

Ибрахимов К., Кр. Кръстев, Н. Цветков, Н. Стоянов, К. Давидов
Клиника по Урология, УМБАЛ „Софиямед“

10:10 - 10:20 ч.
Ен - блок холмиум - лазерна енуклеация на простатата: Промяната на парадигмата в света на оперативното лечение на простатната хиперплазия

Кръстев Кр., Н. Цветков, К. Давидов
УМБАЛ „Софиямед“

10:20 - 10:30 ч.
Растящи туморни еднопротези при деца

Стоков Л., Св. Славчев, П. Пейнешки
УМБАЛ „Св. Анна“ - София

10:30 - 10:40 ч.
Лечение на доброкачествени тумори на костите с различна локализация

Настев Кр., Л. Стоков, Л.Д. Стоков
УМБАЛ „Св. Анна“ - София

10:40 - 11:00 ч.
Дискусия
Сесия 2

Модератори: проф. д-р С. Станчев, дм, доц. д-р С. Кондов, дм
11:30 – 11:40 ч.
Вертебропластика - принципи на хирургичната техника 

Кондов Сл., Ст. Станчев
УМБАЛ „МЕДИКА РУСЕ“, Русенски университет „Ангел Кънчев“ 

11:40 – 11:50 ч.
Кератинизиращ плоскоклетъчен карцином на фронталния синус

Дурльов М.1, М. Петров1, Б. Йосифов1, Г. Юруков1, Е. Костова2, Н. Велинов1, Н. Габровски1
1. Клиника по Неврохирургия, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов"- София
2. Клиника по Образна диагностика, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов"- София

11:50 – 12:00 ч.
Интраутеринна фетална ниско - скоростна огнестрелна черепно - мозъчна травма. Представяне на клиничен случай и литературен обзор

Овнарски С., В. Гълева, М. Захаринов, С. Габровски, Н. Габровски
Клиника по неврохирургия, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов" - София

12:00 – 12:10 ч.
Спондилодисцит след остър апендицит - клиничен случай

Ангелова П.1,2, А. Даварски1,2, И. Кехайов1,2, Б. Китов2
1. Катедра по Неврохирургия, Медицински факултет, Медицински университет – Пловдив 
2. Клиника по Неврохирургия, УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив

12:10 – 12:20 ч.
Трансназална пенетрираща черепно - мозъчна травма при дете. Представяне на клиничен случай и литературен обзор

Овнарски С., Я. Коцева, Г. Юруков, М. Захаринов, Н. Габровски
Клиника по Неврохирургия, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов", София

12:20 - 12:30 ч.
Субдурален интерхемисфериален емпием при 13-годишен пациент

Емилов M., М. Захаринов, Н. Габровски
Клиника по Неврохирургия, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов" - София

12:30 - 12:40 ч.
Руптури на предни кръстни връзки при пациенти с незавършен костен растеж: предизвикателство за ортопеди и специалисти по физикална и рехабилитационна медицина

Стефанов Вл.1, К. Панайотов2, 3, Я. Папатанасиу4, 5
1. Клиника по Ортопедия и травматология, Военномедицинска академия, София
2. Катедра „Медицински и клинико-диагностични дейности“, Факултет „Обществено здраве и здравни грижи“, Русенски университет „Ангел Кънчев“ 
3. УМБАЛ „МЕДИКА РУСЕ“
4. Катедра „Кинезитерапия“, Факултет по Обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“, Медицински университет – София
5. Катедра „Образна диагностика, дентална алергология и физиотерапия“, Факултет по Дентална медицина, Медицински университет – Пловдив

12:40- 12:50 ч.
Колко е ефикасна инжекционната терапия с Carboxymethyl-chitosan при пациенти с напреднала гонартроза

Панайотов К. 1,2 , Я. Кашилска3, Я. Папатанасиу 4,5
1. Катедра „Медицински и клинико-диагностични дейности“, Факултет „Обществено  здраве и здравни грижи“, Русенски университет „Ангел Кънчев“
2. УМБАЛ „МЕДИКА РУСЕ“
3. Диагностично-консултативен център „Св.Лука“, Пловдив
4. Катедра „Кинезитерапия“, Факултет по Обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“, Медицински университет - София
5. Катедра „Образна диагностика, дентална алергология и физиотерапия“, Факултет по дентална медицина“, Медицински университет - Пловдив

12:50 - 13:00 ч.
Дискусия
Сесия 3 - Медицински сестри

Модератори: проф. д-р Н. Събев, дмн., гл. м. с. Гайтанджиева
14:00 – 14:10 ч.
Организация на хирургичния процес при виртуално планирани микросъдови реконструкции в лицево-челюстната област

Арабаджиева Р., Н. Янев, Цв. Трендафилов
Отделение по Лицево-челюстна хирургия, УМБАЛ „МЕДИКА РУСЕ“

14:10 – 14:20 ч.
Предоперативна подготовка и следоперативни сестрински грижи при пациенти в реконструктивната лицево-челюстна хирургия

Йорданова Д., И. Лалева, А. Мустафова, Н. Янев
Отделение по Лицево-челюстна хирургия, УМБАЛ „МЕДИКА РУСЕ“

14:20 – 14:30 ч.
Образно базира вакуум асистирана биопсия при заболявания на млечната млечна жлеза - сестрински грижи

Велева Б., Из. Георгиева, Ст. Чабракова, Ан. Евтимова, М. Божилова, С.  Лишковска, Д. Димитров, М. Караманлиев, Ив. Петрова, Й. Иванов, М. Шошкова, Г. Вълчева
Клиника по Онкологична хирургия, УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ - Плевен

14:30– 14:40 ч.
Индивидуален план за сестрински грижи в преоперативния и следоперативния период

Муса С., Е. Михайлова - Хайралла, Т. Кирилова
Клиника по Чернодробно - панкреатична, жлъчна и обща хирургия,
Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ „Токуда“, София

14:40 – 14:50 ч.
Грижи при пациенти на ендолуменна V.A.C терапия

Първанова А., Джарнавлиева С.
УМБАЛ „МЕДИКА РУСЕ“

14:50 - 15:00 ч.
Ролята на специалиста по здравни грижи при поставяне на пъпен катетър на новородено 

Михнева А.
Oтделение по Неонатология, УМБАЛ „МЕДИКА РУСЕ“

15:00 - 15:10 ч.
Перспективи и предизвикателства пред съвременната медицинска сестра – педиатрично сестринство 

Ламбова В., С. Ирикова, Н. Камжалова
Клиника по Детска хирургия, УМБАЛ „Св.Георги“, Пловдив

15:10 - 15:20 ч.
Корозивна болест. Химични изгаряния на хранопровода и стомаха при деца. Сестрински грижи

Райкова Р.
Отделение по Детска гръдна хирургия, Клиника по Детска хирургия,
УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”, София

15:20 - 15:30 ч.
Предоперативна подготовка и след оперативни грижи при деца с атрезия на хранопровод

Петкова П., Св. Иванова, Р. Дикова,  Д. Динкова,  Ж. Колева
Клиника по Детска хирургия при УМБАЛ Св.Георги" - Пловдив

Сесия 4 - Медицински сестри

Модератори: проф. д-р Д. Братанов, ст. м. с. Д. Баркова
16:00 - 16:10 ч.
Видове и характеристика на шевни материали в детската хирургия

Колева Ж.,  Р. Дикова, Д. Динкова, П. Стефанова,  Д. Дачев
Клиника по Детска хирургия, УМБАЛ Св. Георги" – Пловдив

16:10 - 16:20 ч.
Иновативни методи на лечение на варикозните вени и участието на медицинската сестра в тях

Мехмед-Рамиз Й., Д. Баркова
Отделение по Съдова хирургия, УМБАЛ „МЕДИКА РУСЕ“

16:20 - 16:30 ч. 
Повторно захранване при пациент след хранителна грешка посредством помпа за ентерално хранене

Евтимова А., Из. Георгиева, С. Лишковска., С. Чабракова, Б. Велева, М. Божилова, Д. Димитров, М. Караманлиев, И. Петрова, М. Шошкова, Й. Иванов, Г. Вълчева
Клиника по Онкологична хирургия към УМБАЛ „Д-р Г. Странски“, Плевен

16:30 - 16:40 ч.
Предложения за намаляване работната натовареност на медицинската сестра 

Ванкова Д.
МБАЛ „Св. Анна“ - Варна

16:40 - 16:50 ч.
Място и роля на медицинската сестра при образните изследвания на хепато-билиарната система

 Славова Ю., Ст. Коцева
Катедра „Здравни грижи“, Факултет Обществено здраве и здравни грижи, Русенски университет „Ангел Кънчев”

16:50 - 17:00  ч. 
Екипната работа в сестринството - гаранция постигане на добри здравни резултати

Гайтанджиева Т.1,2 , Д. Баркова 1, Р. Дудев1,2
1. УМБАЛ „МЕДИКА РУСЕ“,
2. Русенски университет „Ангел Кънчев”

31.03.2024 г.

 10:30 - 11:30 ч.  - Атракционна разходка по р. Дунав с кораб „Русчук“ 
/по желание с предварително записване на РЕГИСТРАЦИЯТА на конференцията/