участие

Заявка за участие

Моля попълнете формата

настаняване

Хотелско настаняване

Срок за регистрация с хотелско настаняване - 01.03.2024 г. След тази дата Лечебни заведения "Медика" не гарантират хотелско настаняване

Моля попълнете формата

Вид настаняване

Дата на пристигане

Дата на отпътуване


При регистрация след 01.03.2024 г. 

Лечебни заведения "Медика" не гарантират хотелско настаняване.

Доклад

Участие с доклад

Изпратете абстракт, съдържащ:

- Тема
- Авторски колектив
- Клиника или лечебно заведение
- Увод
- Материал и методи
- Резултати
- Заключение
в размер на 1 страница във Word формат

на e-mail: hirurg.dni@gmail.com до 15.02.2024 г.

Моля попълнете формата

Моля изберете файл:


Моля изпращайте заявките за доклади до 15.02.2024 г.